MVO loont!

Experts, studies en ondernemers zeggen het allemaal:
MVO loont!

MVO levert kostenbesparing op
Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering.

Speel sneller in op de markt
Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn denken meer op de lange termijn en zien veranderingen eerder aankomen en spelen daar op in. Zij zijn minder afhankelijk van economische schommelingen.

Haal positieve publiciteit
MVO is goed voor het imago van het bedrijf. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een streepje voor bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers. Het is dus verstandig om MVO-activiteiten te communiceren.

Verklein uw ondernemersrisico’s
MVO is op de lange termijn noodzakelijk. We leven op aarde met steeds meer mensen die steeds meer grondstoffen nodig hebben. Een toenemend aantal grondstoffen wordt schaars. MVO biedt oplossingen.

Trek nieuwe klanten
Er is steeds meer marktvraag naar MVO-bedrijven en producten. Ook de overheid koopt sinds 2010 alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen kunnen voldoen.

Bouw op tevreden medewerkers
MVO zorgt ervoor dat een bedrijf een aantrekkelijkere werkgever is en MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit. Werknemers vinden het belangrijk dat zij trots kunnen zijn op het bedrijf waar zij werken.

Druk vanuit de maatschappij
De druk vanuit de maatschappij om maatschappelijk verantwoord te ondernemen wordt steeds groter. Wanneer de maatschappij niet langer accepteert dat een bedrijf te onverantwoordelijk is, kan dat leiden tot consumentenboycots, acties van maatschappelijke organisaties of personeelstekorten. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn minder kwetsbaar voor acties en boycots.

Mocht u nog twijfelen, kijk dan eens op een van de onderstaande websites.