Ronde Tafel

Je wilt graag je duurzame ambities realiseren!
Kennis en ervaring met gelijkgestemden te delen.
Samen met anderen nieuwe business ontwikkelen!

Als dit je passie is, is een Ronde Tafel iets voor jou. Om bovenstaande mogelijk te maken hanteren we drie eenvoudige, maar essentiële stappen:

  1. Elk kwartaal kom je in een groep met gelijkgestemde ondernemers bijeen. Zo'n groep noemen wij een Ronde Tafel. Volgens een bewezen methodiek wordt er gewerkt aan de realisatie van jouw duurzame ambities.
  2. Als basis hiervoor stellen wij samen met je een persoonlijke, lange termijn ambitie op. Deze heeft de vorm van een concrete actielijst. Dit noemen wij een Duurzame Agenda. Deze agenda wordt elk half jaar samen met je geëvalueerd.
  3. En voordat er een Duurzame Agenda met je wordt opgesteld tasten wij jouw intenties op het gebied van duurzaamheid af. Op basis hiervan èn op basis van vertrouwen krijgt je een vignet. Direct aan het begin van jouw verduurzamingstraject!

Het belangrijkste voordeel van deelname aan een Ronde Tafel is dat je jouw duurzame ambities sneller, makkelijker en goedkoper realiseert dan wanneer je het alleen zou doen! Maar daarnaast levert het ook het volgende op:

Contact met potentiële nieuwe opdrachtgevers
Voorsprong op de concurrentie
Verlaging exploitatie-kosten
Zekerstelling van de continuïteit van uw onderneming
Gezonde balans tussen People, Planet en Profit

MVO Loont gaat in de toekomst samen werken met Duurzom. In Zeeland is de samenwerking al definitief en gaan ze beginnen met een Ronde Tafel. U kunt contact opnemen met p.elegeert@maakdeswitch.nl