Partners

MVO Loont werkt samen met ondernemers, landelijke brancheorganisaties, ondernemersverenigingen, bedrijvennetwerken, overheden en andere maatschappelijke organisaties in Nederland, zoals de NEVI, MVO Platform, MVO Nederland, de regionale afdelingen van MKB-Nederland, Kamer van Koophandel en de VNG.

MVO Loont wordt uitgevoerd met een financiële ondersteuning uit de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

 

 

 

 
Samenwerking van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO