Bijeenkomsten en presentaties

Kennis opdoen bij andere ondernemers en experts. Dat kan met de bijeenkomsten en presentaties van MVO Loont.

Bijeenkomsten
MVO Loont organiseert regelmatig bijeenkomsten rond een bepaald thema dat betrekking heeft op MVO. Vaak worden deze georganiseerd in samenwerking met andere organisaties. Met deze bijeenkomsten willen wij MKB’ers motiveren en inspireren voor MVO. Daarnaast zijn het goede gelegenheden om ervaringen uit te wisselen met collega MKB’ers. Houdt onze agenda bij voor de volgende bijeenkomsten.

Presentaties
Op verzoek van derden geeft MVO Loont regelmatig presentaties, bijvoorbeeld op netwerkbijeenkomsten, bijeenkomsten van uw brancheorganisatie of ondernemingsvereniging. Er wordt ingegaan op wat MVO precies is en zijn bedoeld om de MKB’er te motiveren en inspireren voor MVO. Uiteraard kunnen we inspelen op uw specifieke wensen.

In ons productsheet hebben we alles nog even op een rijtje gezet.

Wilt u weten hoe voorgaande bijeenkomsten zijn verlopen? Klik dan op 'voorbij events'.